Diakoni


Diakoni er kirken sin omsorgstjeneste. Omsorgen vises gjennom inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

I Hamar og Vang menigheter kan du være med på flere sosiale møteplasser. Du kan også få enskilt samtal med en diakon (eller prest) om du ønsker det, eller tilbud om sorggruppe.

Diakonen vår heter Siv Leirvik-Engevik og kan kontaktes på telefon: 930 47 243 og epost: sl285@kirken.no