LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord


Du er ikke alene

Nærbilde av blomst

Hvert år tar nesten 600 mennesker sitt eget liv i Norge. Selvmord er blant de hyppigste dødsårsakene i landet. LEVEs formål er å støtte etterlatte og berørte ved selvmord, og å bidra til å forebygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.

Hvem kan bli medlem i LEVE? Alle som er etterlatte og berørte av selvmord, eller er engasjert i selvmordsforebygging, kan bli medlem – om du er familie, enkeltperson, fagperson, organisasjon, bedrift eller annen støttespiller.

Hvorfor bli medlem i LEVE? Om du har mistet noen ved selvmord, kan du møte andre som har opplevd det samme som deg.

Du støtter arbeidet med å forebygge selvmord på samfunnsnivå.

Du bidrar til å styrke LEVEs stemme i samfunnsdebatten om situasjonen til selvmordsetterlatte, og selvmordsforebygging. Du får muligheten til å bidra i meningsfylt frivillig arbeid.

Du får tilbud om kurs, seminarer og konferanser til redusert pris.

Hvordan bli medlem i LEVE? Se våre nettsider leve.no/bli-medlem

https://leve.no/

Tilbake