Musikk-kafé


Aktivitet tilrettelagt for utviklingshemmede

Målgruppen er de som er hjemmeboende- eller i bofellesskap med utviklingshemmede. Musikk-kaféen arrangeres i Storhamar kirke en lørdag i måneden fra kl.1100 - 1300. Programmet er allsang, bevertning og kort gudstjeneste i kirkerommet. Diakon, prest, organist og frivillige står for gjennomføring. Samarbeid med kulturkontoret om informasjon til brukerne.

Så langt i 2022 er det planlagt musikk-kafé følgende lørdager: 5. februar, 5. mars, 9. april, 21. mai og 11. juni.

Tilbake