Ønsker du å besøke Hamar domkirke?


Hamar domkirke, dronebilde med kveldssol.

I forbindelse med nødvendige strømsparingstiltak i perioden februar – april vil Hamar domkirke kun varmes opp de lørdager det er fastlagte kulturaktiviteter eller dåpsgudstjenester. Disse lørdagene vil domkirken være åpen for publikum.

Det er også mulig etter nærmere avtale å få komme inn i kirkene utenom de aktuelle lørdagene. Ta gjerne kontakt med oss på kirkekontoret.

Følg også med på vår kalender: Hamar kirkelige fellesråd > Hva skjer (kirken-hamar.no)

Tilbake