Påmelding 4-årsbok Hamar Domkirke menighet 2021


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe vi trenger å vite eller måter vi kan tilrettelegge for ditt barn på?


Vil du delta på forhåndssamling i Storhamar kirke?

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Er det i orden at bilde av den påmeldte kan brukes på våre hjemmesider/facebook-sider samt fremtidige invitasjoner?