Livingroom - etter skoletid i Storhamar


Velkommen til Livingroom - etter skoletid i Storhamar kirke for 4.-6.trinn. 

 

Velkommen til Livingroom!

Livingroom er for 4.-6. trinn på onsdag ettermiddag i Storhamar kirke. Det er lek, leksehjelp, undring, kreativ virksomhet, opplevelser i kirkerommet og av kirkåret.

Frida Johansson, menighetsarbeider, og Nick Elliot, organist, er ansvarlige for Livingroom.

Under våren 2021 blir det mindre grupper som møtes annenhver uke pga restriksjoner på antall. Påmelding sker her.

Ansvarlig:
Frida Johansson, menighetsarbeider
fj734@kirken.no

Tilbake