Livingroom - etter skoletid i Storhamar


Velkommen til Livingroom - etter skoletid i Storhamar kirke for 4.-7.trinn.

 

Livingroom er et trosopplæringstilbud for 4.-7. trinn på onsdager etter skoletid i Storhamar kirke på onsdager. 
Det er lystenning, leksehjelp, trosopplæring, lek og musikk kl. 13.30-15.30.

Ansvarlige for Livingroom er Ann-Elin Lium, menighetsarbeider, Rita Arnesen, menighetsarbeider, og Nick Elliot, organist.

For mer informasjon:
Ta kontakt med kateket Ragnfrid Granerud, rg569@kirken.no eller tel. 909 44 731.

Tilbake