Livingroom - etter skoletid i Storhamar


Velkommen til Livingroom - etter skoletid i Storhamar kirke for 4.-5.trinn.

Livingroom er et tilbud for 4.-5. trinn på onsdager i Storhamar kirke kl. 13.30-15.30.

Livingroom møtes etter skoletid i Storhamar kirke. Barn i 4.-5. trinn er velkomne og tilbudet er helt gratis. Vi blir kjent med kirkerommet og med hverandre. Det er tid for å slappe av i hverdagen og henge sammen.
Det er lek, musikk, måltidsfellesskap, leksehjelp og trosopplæring.

Ansvarlige for Livingroom er Ann-Elin Lium og Frida Johansson. 
Barn som har vært med tidligere og som nå går i 7.-8.trinn kan være ledere. 

Har du spørsmål? 
Ta kontakt med Frida, pedagog, 92 22 55 32 eller fj734@kirken.no

Tilbake