Mannsmiddag


En sosial møteplass for menn - noe for deg?

Mannsmiddag er et tilbud for menn i alle aldre, hvor vi samles i Kirkestua (ved siden av kirka) til et felles måltid, får et kort foredrag om et aktuelt tema, og god tid til prat over bordet.

Mannsmiddagen er gratis, men med mulighet for å Vippse en gave til Vang menighet.

Det er ønskelig med påmelding, slik at vi kan tilpasse mat til antallet som kommer. 

Tilbake