17. MAI - FESTGUDSTJENESTE I ØVRE VANG KIRKE OG HAMAR DOMKIRKE


Velkommen til 17. maifeiring!

 

Kl. 09.00. Festgudstjeneste i Øvre Vang kirke ved Irmelin Bonden og Nils Tore Enget. Øvre Vang sangkor medvirker.
Bekransning av minnebauta over falne under 2. verdenskrig ved elver fra 6. trinn på Lunden skole etter gudstjenesten

Kl. 13.15. Festgudstjeneste i Hamar domkirke ved Kirsten Almås og Trond Våge. Gruppe fra Hamar domkor medvirker og vi synger kjente og kjære 17. mai-sanger.

Vi gleder oss!

Tilbake