Utdeling av 4-årsbøker


Velkommen til utdeling av Min kirkebok for alle 4-åringer. Det er gudstjeneste for små og store i Storhamar kirke 26. mai.

Bilde av Min kirkebok av Sindre Skeie

Alle som blir fire år er velkommen til utdeling av min kirkebok. Det er et tidspunkt på våren og et på høsten. 
Denne våren er det: 26. mai i Storhamar kirke. Det er forhåndssamling 23. mai i Storhamar kirke. Da blir vi litt kjent, øver til søndagen og får oppdage ting i kirken og i boken. 

Hvis 26. mai ikke passer for deg kan du bare si fra så får du boken en annen dag. Feks. 3. juni på Sommerfest på barnefamilier, som også er i Storhamar kirke. Send en epost til menighetspedagog Frida. 


Meld på din fireåring her:

Påmelding HAMAR

 

 

Gudstjeneste med utdeling av fireårsbok

Storhamar kirke: Søndag 26. mai kl. 11.00

Vi møtes kl. 10:45, litt før gudstjenesten starter, slik at vi rekker å hilse på hverandre og forberede oss.

I gudstjenesten blir navnet ditt ropt opp og da kommer du frem, tenner et lys og får boka av presten. Hvis du ikke vil gå alene kan du selvfølgelig ha med en voksen/storesøsken. Vi øver også på dette på forhåndssamlingen.

Gudstjenesten er tilrettelagt for å passe både små og store.

 

Forhåndssamlinger

Torsdag 23. mai kl. 17.30-18.30 i Storhamar kirke

Året du blir fire år inviteres du til å ta imot Min kirkebok. Det er en høytidlig og flott dag.

For å bli bedre kjent med hverandre, med kirkerommet og med noen av fortellingene fra kirkeboka, inviteres du til en forhåndssamling. Denne samlingen i Kirkestua ved Vang kirke gjelder for begge kirker.
Du kan komme på utdeling selvom du ikke kan være med på forhåndssamling.

Vi leker, synger, spiser og lager noe kreativt.
Vi øver også til gudstjenesten som alle 4-åringene er delaktige i.

 

Her er vårens invitasjon til barna i Vang: Les den her
Her er vårens invitasjon til barna i Hamar: Les den her

 

Mer informasjon

Ta kontakt med menighetspedagog Frida Vilberg hvis du ønsker mer informasjon, 4-årsbok.

Tilbake