Påskekonsert Hamar domkor


Konsert i Hamar domkirke søndag 27.mars kl.18.00

 

Velkommen til konsert i Hamar domkirke, søndag 27. mars kl. 18!

Hamar domkor med solister og Nivalis barokkensemble kan by på et spennende program med musikk som i sitt uttrykk favner store deler av barokkepoken, nemlig «Membra Jesu Nostri» av Dietrich Buxtehude og et lite utdrag av korverket «Jesu, meine Freude» av Johann Sebastian Bach.

Den dansk-tyske komponisten Dietrich Buxtehude har på mange måter kommet i skyggen av J. S. Bach og andre senbarokke mestere, men i generasjonen før Bach var han regnet som en av de virkelig store. Buxtehude (1637 – 1707) virket hovedsakelig i Lübeck der han var organist og komponerte kirkemusikk for kor og orgel.

Verket «Membra Jesu Nostri», som kan oversettes med «Vår Jesu kroppsdeler», ble komponert i 1680 over utvalgte latinske tekster. Utgangspunktet er svært originalt: Frelserens kroppsdeler danner nemlig utgangspunktet for korsatser, solistarier, og instrumentalstykker! Verket består av sju deler i tillegg til en avsluttende amen-sats, og har følgende titler: «Ad pedes» (Til føttene), «Ad genus» (Til knærne), «Ad manus» (Til hendene), «Ad latus» (Til siden), «Ad pectus» (Til brystet), «Ad cor» (Til hjertet). Tonespråket ligger nokså langt unna J. S. Bachs senbarokke stil. Hos Buxtehude er uttrykket mye mer nøkternt og tilbakeholdt, og det musikalske uttrykket er sentrert om teksten. Stadige endringer i tempo innen hver sats retter fokus mot teksten og gir kor- og solistsatsene et nærmest deklamatorisk preg, som om man leste teksten i stedet for å synge den. «Membra Jesu nostri» er et sjeldent framført verk, og der ikke med lite stolthet at Hamar domkor med solister og ensemble kan presentere dette i kveld.

Kveldens konsert byr også på et utdrag av verket «Jesu, meine Freude» av Johann Sebastian Bach. Verket er en såkalt «motett», en kortere kirkelig korkomposisjon i polyfon (melodi- og motmelodibasert) stil som gjerne synges a capella («som i kirken»), dvs. uten instrumentledsagelse eller med et enkelt akkompagnement. Man regner med at det er kommet til mellom 1723 og 1735. Bach skrev seks motetter i alt, og «Jesu, meine Freude» er det lengste og mest musikalsk komplekse av dem. Musikken er sørgmodig i sitt preg og er trolig komponert til en gravferd eller en minnehøytidelighet.

 

Medvirkende:

Hamar domkor

Nivalis barokkensemble

Trond Våge (dirigent).

Solister:

Guro Hjemli (sopran)

Anna Sundstrøm Otervik (alt)

Sigmund Lahn (tenor)

Carl Christian Kure (bass)

Tilbake