Klokkeringing for Ukraina


Kirkeklokkene ringer for Ukraina søndag klokken 13.00 i 7 minutter

 

Søndag klokken 13 ringer mange av landets kirkeklokker for menneskene som lider på grunn av krigen i Ukraina. Det berører oss alle, også som menigheter og som nasjonalt kirkelig fellesskap i Norge.

Vi ber for alle som nå er rammet av denne krigen, og for alle som er preget av angst og uro. Vi tenker også spesielt på ukrainere og russere i vårt land og i våre staber.

En markering med kirkeklokkene vil være et sterkt uttrykk for solidaritet med dem som lider i Ukraina og dem som flykter fra krigens redsler, og en påminnelse og invitasjon til å be om fred og rettferdighet for Ukraina og for Europa.

Med vennlig hilsen,

Olav Fykse Tveit, preses for Bispemøtet i Den norske kirke

Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet

Tilbake