Gudstjenester


Kan du tenke deg å være frivillig i gudstjenester?

 

Det er flere oppgaver som frivillige kan bidra med i gudstjenestene våre:

Klokker-/tekstleser:
Har du lyst til å delta i søndagsgudstjenesten? Lese bibeltekst og kunngjøringer, dele ut nattverd, hjelpe konfirmanter som skal ha oppgaver i gudstjenesten. Du får kurs og veiledning.

Kirkekaffevert: 
Vi trenger noen som kan hjelpe til med kirkekaffen og kanskje bake en kake og hjelpe oss med servering av og til.

Blomsterringen i Vang kirke: 
Kan du tenke deg å pynte til gudstjeneste i Vang kirke noen søndager i løpet av året. Dette er en oppgave som går på rundgang blant flere frivillige.

 

Ta kontakt med Solveig Flenvold 625 63 771 / sf329@kirken.no hvis du ønsker å bidra i Vang kirke eller Øvre Vang kirke

Ta kontakt med Eli Brekne 625 63 756 / eb686@kirken.no hvis du ønsker å bidra i Hamar domkirke eller i Storhamar kirke.

Tilbake