Besøkstjeneste


Er dette noe for deg?

Ung hånd holder oppå gamle hender

Mange sitter alene og mangler noen å dele hverdagens tanker med. Ensomhet er et stort problem mange av oss har kjent på. Vil du bidra med å dra på besøk enten i institusjon/omsorgsbolig eller hjemme hos noen som trenger det? 

Mange sliter med rusavhengighet. Kan du være med på å gi hjelp og støtte?

Andre har psykiske plager og trenger noen som kan lytte. Besøkstjeneste og samarbeid om samtaletjeneste kan være til hjelp. Er det noe du kan tenke deg å delta på?

Du får god veiledning eller kurs før du begynner som besøksvenn.

Ta kontakt med Siv Leirvik-Engevik på 930 47 243 /sl285@kirken.no

Tilbake