Ivrig fritidsklubb


Synes du det er gøy å være sammen med litt større barn?

Ivrig er en fritidsklubb for jenter og gutter fra 2. - 7. trinn der de møtes onsdager i partallsuker kl. 17.30 - 19.00 i Kirkestua i Vang.

Der foregår det mye forskjellig: hobbyaktiviteter, matlaging, lek og spill. Kort samling med bibelfortelling og sang.

Er dette noe for deg? Ta kontakt med Solveig Flenvold, 625 63 771 / sf329@kirken.no

Tilbake