Fastegudstjenester i Storhamar kirke 2022


Fra 2. mars til og med 6. april markerer vi fastetiden i Storhamar kirke med egne gudstjenester.

 

Velkommen til Storhamar kirke:

Fastegudstjeneste onsdag 2. mars kl. 19.00 (Tegning av askekors)

Kvinnenes internasjonale bønnedag fredag 4. mars kl. 18.00 - 19.30. Åpen kirke med mulighet for lystenning, bønn, stillhet og refleksjon. Kaffeservering.

Jakobsmesse søndag 6. mars kl. 19.00 
(En messe for mennesker i bevegelse, åpent for alle, spesielt retta mot ungdom, studenter og unge voksne.)

Fastegudstjeneste onsdag 9. mars kl. 19.00 (Skriftemål)

Fastegudstjeneste onsdag 16. mars kl. 19.00 (Sanger fra Taizé)

Fastegudstjeneste onsdag 23. mars kl. 19.00 (Korsvei-vandring) AVLYST

Konsert TERJUNGENSEMBLE onsdag 30. mars kl. 19.00 (Stabat Mater, Alessandro Scarlatti) 
OBS: Flyttet til Vang kirke

Jakobsmesse onsdag 6. april kl. 19.00
(En messe for mennesker i bevegelse, åpent for alle, spesielt retta mot ungdom, studenter og unge voksne.)

 

Tilbake