Fastegudstjenester i Hamar domkirke 2023


Fra 22. februar til og med 29.mars markerer vi fastetiden i Hamar domkirke med egne gudstjenester.

Kors med landskap i bakgrunnen

Velkommen til Hamar domkirke:

Fastegudstjeneste onsdag 22. februar kl. 19.00  (Tegning av askekors) 

Fastegudstjeneste onsdag 1.mars kl.19.00:          Vandring på korsveien

Fastegudstjeneste onsdag 8. mars kl.19.00:         Forbønnsgudstjeneste 

Fastegudstjeneste onsdag 15. mars kl.19.00:       Taizé

 Fastegudstjeneste onsdag 22. mars kl.19.00:       Jakobmesse (En messe for mennesker i bevegelse, åpent for alle, spesielt retta mot ungdom, studenter og unge voksne.)

         Fastegudstjeneste onsdag 29. mars kl.19.00:         Konsert Gesualdos Pasjonsmusikk. Vokalgruppen Early voices fremfører pasjonsmusikk av den italienske komponisten Carlo Gesualdo som levde fra 1566-1613. Billettsalg ved inngangen.

Tilbake