Huskonserter med Toneheim


Velkommen til to digitale konserter med elever fra Toneheim folkhøyskole.

 

Nyt av toner fra musikk og hvil deg i Vang kirkes vakre kirkerom. Konsertene kan du se på Facebook siden til Vang menighet. 

Den første delen sendes 14. februar kl. 18.00 og den andre delen 21. februar kl. 18.00.

Konsertene varer cirka 20 minutt og du kan gi et bidrak til menighetens arbeid gjennom å VIPPSE til 130861.

Tilbake