Nye innstramminger for samlinger i kirkene


Oppdatert informasjon pr. 03.01.21

 

03.01.21 fikk vi strengere restriksjoner og retningslinjer igjen. De gjelder for kirkelig virksomhet og for gravferdsforvaltning fram til 18.01.21.
 

Dette gjelder for våre kirker og krematorium fram til 18.01.21:

  • Planlagte gudstjenester, samlinger og faste aktiviteter for alle aldersgrupper holdes digitalt eller avlyses. Det blir tilbud om åpne kirker på lørdag i Hamar domkirke og på søndagene i flere av våre kirker i stedet. Se kalender.under "Hva skjer" her på hjemmesiden.
  • Gravferder holdes som planlagt. Maks 50 personer kan være tilstede i gravferdsseremonier uavhengig av seremonirommets kapasitet.
  • Unntaksvis kan det være maks 10 personer tilstede i små enkeltsamlinger eller seremonier; f.eks dåp, vigsel, diakonale tiltak/sjelesorg.
  • Medvirkende kommer i tillegg, men antallet medvirkende skal begrenses til hva som er nødvendig for å gjennomføre arrangementet.
  • Det skal være 2 meter avstand mellom personer som oppholder seg i kirker og seremonirom.
  • Avstanden gjelder alle samlinger der det legges opp til fellessang.
  • Avstandsregelen om 2 meter innendørs kan medføre at det ikke kan garanteres plass til maks antallet på 50 personer. Dette avhenger av hvor mange som tilhører husstand eller kan regnes til kohort.
  • Antall medvirkende skal være begrenset til det som er nødvendig for å gjennomføre seremonien. For at kor/musikere skal telle som medvirkende, må de ikke sitte sammen med eller blandes med øvrige deltakere og holde minst 2 meters avstand til andre deltakere.

For øvrige aktiviteter henviser vi til kalenderen her på hjemmesiden.

Vi står sammen for å minske smittespredningen!

 

Tilbake