AVLYST Messe for verdighet - Hamar


 

Bli med og stå sammen for verdighet!

Tirsdag 3. november, klokka 18:00 i Hamar Domkirke.

Vold og overgrep skjer oftere enn det vi tror. Ifølge en ny omfangsundersøkelse har så mange som 6% av barn opplevd seksuelle overgrep fra en voksen, 22% har opplevd seksuelle krenkelser fra jevnaldrende. Omtrent halvparten av barna som har opplevd vold og overgrep har aldri fortalt det til noen.

I messe for verdighet vil vi samles om å skape et åpent og tryggere samfunn, der tabu og skam knyttet til opplevde overgrep brytes ned. Vi protesterer mot overgrep som har skjedd og fortsatt skjer, og sammen lar vi oss styrke. Det blir vakker musikk og sterke fortellinger.

Etter messen blir det servert kveldsmat hos Frelsesarmeen.

Medvirkende:
• Biskop Solveig Fiske
• LillRegine Skaug – Sang
• Anne Elin Lium – fortelling
• Diakon, organist og prester fra Hamar domkirke
• Representanter for samarbeidspartnere

Messen holdes i samarbeid mellom organisasjoner som deler visjonen om nulltoleranse for seksuelle overgrep:

Redd Barna region øst, Barnas Stasjon Hamar, CRUX – Hamartiltakene, SMISO - Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep Hamar, Frelsesarmeen Hamar, Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, KFUK-KFUM Hamar Ynglingen, Hamar domkirke menighet og biskopen i Hamar.

Tilbake