Endret Allehelgensprogram - på grunn av nye lokale smitteverntiltak


 

Vi er lei oss for at vi må innskrenke programmet for Allehelgen som følge av de nye smittevernrestriksjonene.

Programmet blir nå som følger og vi håper det kan være et velkomment tilbud.

Lørdag 31.10.
Åpen kirke i Vang kirke fra kl. 12.00 - 15.00.

Åpen kirke i Hamar domkirke fra kl. 11.00 - 18.00. Musikk og lystenning.

Minnegudstjenesten i Hamar domkirke kl 17.00 AVLYSES

Navneliste over de som har gått bort siste året slås opp i kirkene.
Det vil være minnested for lystenning ved både Vang kirke og Hamar domkirke.

Søndag 01.11.
Åpen kirke i Vang kirke 10.30-16.00 Musikk og lystenning.

Åpen kirke i Øvre Vang kirke 10.30 -14.00. Musikk og lystenning.

Allehelgensmesse i Hamar domkirke kl. 11.00 med antallsbegrensning – 20 stk.

Allehelgensmesse i Storhamar kirke kl. 11.00 med antallsbegrensning – 20 stk.

Åpen kirke i Hamar domkirke søndag kl. 12.00 - 16.00. Musikk og lystenning.

Navneliste over de som har gått bort siste året slås opp i kirkene.
Minnested for lystenning ved både Vang kirke og Hamar domkirke.

Det blir registrering ved inngang og publikum slippes inn puljevis.

 

VELKOMMEN TIL ÅPNE KIRKER.

 

Tilbake