Innholdet i planen


Kirkemusikk - det teologiske grunnlaget
- Grunnlag i troen på den treenige Gud
- Musikk i kirken
- Bredde og kvalitet
- Kirkemusikk i samisk perspektiv
- Musikk og funksjon
 
Musikalsk virksomhet i menigheten
- Gudstjenester og kirkelige handlinger
- Korvirksomhet
- Hjemmet
- Skole, barnehage og kulturskole
- Institusjon
- Kirken som konsertarena
- Instrument og bemanning
 
Kirkemusikk i praksis - lokalt planarbeid
- Gudstjenester og kirkelige handlinger
- Korvirksomhet
- Samarbeid med hjemmet
- Samarbeid med barnehage, skole og kulturskole
- Institusjoner
- Konserter
- Instrument og bemanning

Tilbake