AVLYST Landstadjubileum - 150 år siden første salmebok på norsk


Landstads første salmebok kom ut i 1870.

 

I Hamar var man raskt ute med å ta boken i bruk. Denne kvelden markeres dette jubileet med et foredrag av Per Kristian Aschim. Vi synger også mange av de kjente og kjære Landstad salmene sammen med gruppe forsangere!

Velkommen i Hamar domkirke!

Tilbake