Innspillsmøte


Ny kirkelig organisering – hva skjer?

Arbeidet med ny kirkelig organisering er i full gang!

 

8. september kommer hovedutvalgets leder, Morten Müller-Nilsen og prosjektdirektør Inger Kari Stensrud til Oslo for å presentere

arbeidet og få innspill fra folkevalgte, frivillige og andre interessenter.

Programmet overføres digitalt til lokale møter. Møtet i Hamar er i Storhamar kirke 8. september kl. 18:00-20:00. Arrangør av møtet er Hamar bispedømme og Hamar kirkelige fellesråd.

Det er også mulig å følge med og stille spørsmål via strømming (youtube-lenke: https://www.youtube.com/watch?v=4DqEx5cgMlo&feature=youtu.be).

Ønsker du å delta på møtet (smittevernhensyn kan gi antallsbegresning)? Send gjerne en epost til pe378@kirken.no.

I 2019 ba Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste representative organ, Kirkerådet om å legge en plan for arbeidsgiverorganisering. Arbeidet med ny kirkelig organisering er i gang, og det er etablert et prosjekt med et hovedutvalg samt fire arbeidsgrupper. Du kan lese mer på kirken.no/kirkeligorganisering

Les mer om innspillsmøtene på www.kirken.no/kirkeligorganisering

Tilbake