Hvor kan vi gifte oss?


Kan vi gifte oss i den kirken vi vil?

 

Hvis dere vil gifte dere i en annen kirke enn kirken på hjemstedet, tar dere kontakt med kirkekontoret/menighetskontoret der dere vil gifte dere.
Adgangen kan være begrenset hvis det er en populær kirke å gifte seg i. Dere må som regel også betale en avgift hvis dere velger vigsel i en annen kirke enn i menigheten dere geografisk tilhører.

I Den norske kirke kan dere bare gifte dere i en kirke eller et annet gudstjenestested som etter biskopens avgjørelse kan brukes til vigsel.
Hvis dere vil gifte dere i en sjømannskirke i utlandet, tar dere kontakt på e-post med den aktuelle sjømannskirken via nettstedet www.sjomannskirken.no, eller
sender et e-brev til Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet: adm@sifh.no, telefon 55 55 22 55.

 

Tilbake