Kan vi gifte oss?


Hvordan får vi grønt lys for at vi kan gifte oss med hverandre?

 

Det er Folkeregisteret som undersøker om paret som vil gifte seg, oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Ekteskapsloven ble endret i 2004 slik at prester og
andre med vigselsrett ikke lenger står for prøvingen av ekteskapsvilkårene.
”Prøvingsattest/Melding om vigsel” utstedes fra Folkeregisteret. Den skal være kirkekontoret i hende i god tid før vigselsdato.
For at den skal komme direkte til kirkekontoret må det krysses av i egenerkæringen for at prøvingsattest skal sendes vigsler.
 

Tilbake