Praktiske opplysninger om vigsel


Hvor henvender vi oss når vi vil gifte oss i Den norske kirke?

 

Henvend dere til det lokale kirkekontoret/menighetskontoret der dere bor.
Der vil dere få de papirene dere trenger. Dere kan også skrive ut nødvendige skjemaer fra www.kirken.no

 

Tilbake