Gravplassene


Her finner du informasjon om ansvarlig gravferdsmyndighet, gravplasser og gravplassvedtekter i Hamar kommune.

Hamar gravplass med Hamar krematorium i bakgrunnen

Ansvarlig gravferdsmyndighet

Hamar kirkelige fellesråd er ansvarlig gravferdsmyndighet i kommunen. Fellesrådets oppgave er bl.a. å sørge for at gravplasser og gravlunder forvaltes og driftes på en verdig måte ut fra bestemmelsene i Gravplassloven. Fellesrådet skal yte tjenester for alle innbyggere i kommunen - uavhengig av tro, livssyn eller kulturell bakgrunn.

Her kan du lese i Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven)

Gravplasser i Hamar og Vang

Hamar kirkegård
Gravplassen ble etablert i 1822. Les gravplassens historie her.
Adresse: Arvesens vei 1, 2317 Hamar
Hol gravlund
Gravlunden ble tatt i bruk i 1983.
Adresse: Holsvegen, 2317 Hamar 
 

Godkjenning av gravminne
Last ned Søknad om godkjenning av gravminne
 

Begjæring om gravlegging og/eller kremasjon
Last ned Skjema for begjæring om gravlegging og/eller kremasjon


Gravplassvedtekter
Last ned Gravplassvedtekter her (pdf-format)

Klikk her for å søke på gravsted samt se kommende seremonier i Hamar og Vang.

Tilbake