Kirkelig fellesråd


 

 

Lenke til Kirkelig fellesrådsiden. Her finner du informasjon om fellesrådets ansvar, administrasjonsutvalg, avtaler, møter, innkalling til møte, sakliste over tidligere møter og protokoller.

Hamar kirkelige fellesråd

Org.nr.  976987683

Fakturaadresser:

EHF: 976987683

Papirfaktura sendes pr. post til: Hamar kirkelige fellesråd, Holsetgata 2, 2317 Hamar

Elektronisk faktura sendes pr. epost: faktura.hamar@kirken.no

Tilbake