Utleie


Kirkene leies ut til ulike arrangementer og møter.

Generelle retningslinjer gjelder ved bruk eller leie/inngåelse av kontrakt for bruk av kirker og rom:

- Kirkene har ulike rom som kan brukes til møter, foredrag, samtaler, selskaper og konserter.
- Alle som bor i sognet kan som hovedprinsipp leie kirken når den er ledig.
- Organisasjoner som er definert som menighetens samarbeidspartner betaler ikke leie for lokaler, men må betale for bruk av fellesrådets ansatte.
- Ved leie av kirkene må det inngås kontrakt som regulerer ansvarsforholdet.
- Leietager kan kvittere ut nøkkel på kirkekontoret i Holsetgata 2, 2317 Hamar.
- Kirkelokalet skal forlates ryddet og rengjort (hvis ikke annet er avtalt).
- Det er ikke anledning til å servere / nyte alkohol i kirkens lokaler. 
- Inventar og utstyr skal ikke fjernes eller flyttes uten nærmere avtale og i henhold til kontrakt.
- Kirkens religiøse symboler og utsmykning kan ikke fjernes eller dekkes til. 
- Skader som oppstår ved leieforhold er tillagt leietagers erstatningsansvar. 

Tilbake