Hamar domkirke


Adresse:
Kirkebakken 14, 2317 Hamar

Hamar domkirke utvendig sommerstid

Hamar domkirke stod ferdig 15 desember 1866, etter planer tegnet av arkitekt Heinrich Schirmer. Byggearbeidene ble utført av den lokale byggmester Herman Frang. Utvendig var kirken enkel, men stram og velproporsjonert. Den samme nøkternhet preget interiøret. I løpet av 1920-årene ble det foretatt en rekke interiørmessige endringer for å gi kirkerommet et rikere og vakrere preg.

Slik finner du veien til kirken: Kirkebakken 14, 2317 Hamar
Kirkens adresse er: Kirkebakken 14, 2317 Hamar

 

I middelalderen var Hamar bispesete, og Domkirken og Hamarkaupangen lå på det området som i dag kalles Domkirkeodden. Kirken brant, og utover 1500 tallet ble kaupangen gradvis forlatt. Tre hundre år senere ble Hamar anlagt på ny der byens sentrum ligger i dag. Den fikk kjøpstadsrettigheter i 1849, og etter delingen av Oslo bispedømme i 1863, ble Hamar stiftsstad for Hamar bispedømme.

Ved restaureringsarbeidene som ble foretatt i årene 1952-54, skjedde en radikal utrensking av det gamle kirkeinventaret og en total forandring av kirkerommet. Bortsett fra bærekonstruksjonene for orgelgalleriet, er det bare døpefonten og to alterlysestaker i sølv som er igjen av det opprinnelige interiøret. 

Det var biskop Kristian Schjelderup som i 1950 tok initiativ til ombygging av Hamar domkirke, og foreslo arkitekt Arnstein Arneberg til å utarbeide planene. Biskopen var selv den drivende kraft, og sørget for finansieringen. Foruten å sikre de nødvendige vedtak i alle instanser, fikk han, til tross for en viss motstand, også involvert byens toneangivende borgere. Biskop Schjelderup ønsket å omskape det gamle kirkerommet til en katedral, med større verdighet og mer i pakt med sin tid.
 
 

Tilbake