Øvre Vang kirke


Adresse:
Slemsrudveien, 2324 Vang H

Øvre Vang kirke utvendig høst

Øvre Vang kirke er en korskirke fra 1907 som er bygget i tømmer og den har 270 sitteplasser. Andreas Bugge og Johan Joachim Meyer er arkitektene bak byggverket. 
Johan Joachim Meyer (født 29. oktober 1860 i Bømlo, død 23. januar 1940 i Askim) var en norsk arkitektur-professor og registrator av gammel byggekunst. Hans mest omfattende arbeid er 19-bindsverket Fortids kunst i Norges bygder (1908-42).


Slik finner du veien til kirken: Slemsrudveien, 2324 Vang H

Øvre Vang kirke - kirken som alle ville ha !

Meyer var prestesønn, og vokste opp i Saltdalen og Tysnes. Han tok eksamen ved Trondhjems Tekniske Læreanstalt 1880, og studerte deretter ved Polytechnische Hochschule i Hannover, og arbeidet som assistent for arkitekt Heel i Hannover 1883-85. Fra 1885 var han lærer ved Tegneskolen i Kristiania, og fra 1889 til 1910 ved Den kvindelige Industriskole og ved Kristiania tekniske Skole.
Gjennom 1880- og 90-årene arbeidet Meyer med flere omfattende registreringer av fortidsminner og historisk arkitektur, og i noen grad med restaurering av gamle bygninger. Arbeidene omfattet blant annet Lysekloster, Selja, Hovedøya, Mariakirken i Bergen, Stavanger domkirke, Finneloftet, Moster kirke og Utstein kloster. Sammen med Lorentz Dietrichson besøkte han i 1900 Orknøyene, hvorfra de to skrev Monumenta Orcadica.
Da NTH ble opprettet i Trondheim i 1910 ble Meyer professor i form- og ornamentlære og arkitekturhistorie. Hans hovedinteresseområder var middelalderens stein- og trearkitektur, og arkitektur og husbunad fra bondekulturen.
Meyer var 1905-1933 medlem av tilsynskomiteen for restaureringen av Nidarosdomen, og støttet Olaf Nordhagens løsningsforslag.
Som utøvende arkitekt tegnet Meyer Nordlia kirke og Heensåsen kirke i Oppland, Gjøra kapell i Sunndal, en villa på Slemdal og et sommerhus for fetteren Sigval Bergesen.
Han ble Ridder av St. Olavs Orden i 1910, og kommandør fra 1930. Meyer ble statsstipendiat i 1909, men rakk ikke å utnytte stipendiet i lang tid før han ble professor.

 

Tilbake