Hamar menighetsråd 2023 - 2027


Menighetsrådet 2023 - 2027 består av :


Medlemmer (i alfabetisk rekkefølge):

Astrid Stana
Elisabeth Strøm (nestleder)
Frank Hermann Müller (leder)
Harald Sanaker
Marit Skjerven Amlien
Mona Rønning Bergerud
Sidsel Lied
Solveig Seem

Per Erik Stave Engdal (sokneprest)

Varamedlemmer:
Berit G. Nyberg (kasserer)
Jardar Strand
Solveig Fjøsne Saltvik
Stein Frøysang
Stig Jørund Arnesen

Tilbake