Vang menighetsråd


 

Menighetsrådet består av:

Medlemmer:
Inger Marie Steinsland Fæster (leder)

Ane Børresen (nestleder)

Arild Berg

Ole Anders Tomter

Cathrine Arnesen

Espen Liljan Bjerkås

Irmelin Grimstad Bonden (sokneprest)

 

Varamedlemmer:
Olav Slagsvold (1. vara)

August Aasen (2. vara)

Elin Gullhav (3. vara)

Tove Ingrid Maurstad Tuko (4. vara)

Maria Yran (5. vara)

 

 

 

Møter, møteinnkallinger og møteprotokoller i Vang menighetsråd

Tilbake