Hilsen fra menighetsrådsleder i Vang


Så er vi inne i det store jubileumsåret 2014.

 

Så er vi inne i det store jubileumsåret 2014.
På nasjonalt plan har man offisielt åpnet både grunnlovsjubileumsåret 1814-2014 og Alf Prøysen 100 år. Jeg synes det er godt å se at det er stort engasjement rundt disse to jubileene.

De handler om to vidt forskjellige ting, men både grunnloven og Alf Prøysen berører oss på forskjellig vis. Prøysen hadde stor omtanke for barna og de som ikke hadde det så godt i livet. Grunnloven har i tohundre år tatt vare på oss alle gjennom sitt lovverk. Gjennom grunnloven har det blitt stadig tryggere og bedre å bo her i landet. Alf Prøysen har gjort oss til «et varmere folkeferd», sier Erik Bye i si vise om n’Alf.

Den norske grunnloven er basis for demokratiet i Norge i dag.  Nå i februar er det 200 år siden prins Christian Frederik kunngjorde for det norske folk at det skulle velges menn som skulle forfatte en norsk grunnlov. Han startet sitt brev til det norske folk på følgende måte: «Den beste begynnelse er alltid å begynne med Gud. Fra Ham kommer velsignelse når vi gjør hva rett er». Her i Vang, som overalt ellers i landet ble de stemmeberettigede sammenkalt i kirka for å foreta dette første demokratiske valg. Ingen historiske dokument forteller konkret hvordan valget foregikk og vi må bare forestille oss hvordan det skjedde. Ingen valgurner, antagelig bare prestens forslag på to valgmenn og en kollektiv enighet om at de var «enstemmig valgt». Valget foregikk på rett måte sett med datidens velgeres og forslagstilleres øyne. Vi lever i dag i et godt, trygt, humant demokrati bygget på grunnlovens kristne verdier. Den ble symbolet på vår selvstendighet, og ble til velsignelse for landet. Her i Vang er vi en del av en nasjonal feiring når vi markerer grunnlovsjubileet med forestillingen «Ljoset over landet dagna» i Vang kirke 15. februar. Grunnloven er virkelig verd å feire.

Alf Prøysen ble født i ei enkel husmannsstue i Ringsaker sommeren 1914 og ble vår store folkelige dikter. Han har fått sin plass i den nye salmeboka. Ja, han hører hjemme der, med det folkelige evangelium som «Julekveldsvise» er. I jubileumsåret er det tatt initiativ til en folkegave til Prøysens minne. Ei stjerne som skal ruve 27 meter over bakken ved Prøysenstua, slik at den skal «lyse over taket der a Jordmormatja bor».

Det demret av dag over Norge i 1814 og lyset ga håp om et fritt land der «ljoset over landet dagna», der lyset bryter fram over landet. Alf Prøysen viste oss stjerna og lyset som laga ei bru i milla seg og himmel’n og ei krubbe og ei ku.

Tilbake