MUSIKK-KAFÉ


Aktivitet tilrettelagt for utviklingshemmede

 

Målgruppen er de som er hjemmeboende- eller i bofellesskap med utviklingshemmede. Musikk-kaféen arrangeres i Storhamar kirke en lørdag i måneden fra kl.1100 - 1300. Programmet er allsang, bevertning og kort gudstjeneste i kirkerommet. Diakon, prest, organist og frivillige står for gjennomføring. Samarbeid med kulturkontoret om informasjon til brukerne.

Nå før jul er det musikk-kafé to ganger til: lørdag 17. november og lørdag 1. desember 2018. Kommer du?

Tilbake