FLERE TILBUD INNEN DIAKONI


Diakoni - kirkens omsorgstjeneste

 

"Diakoni er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom  nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet" (Kirkens plan for diakoni)

HYGGETREFFETS SOMMERTUR
Hvert år arrangeres det dagstur for eldre. Det er diakonen, kirketjener i Storhamar og frivillige som tilrettelegger turen.

ANDAKTER OG GUDSTJENESTER
Annenhver uke betjenes de eldre på institusjonene med andakt og sang. Prester, diakon, kateket og pianist står ansvarlig for gjennomføring. Et viktig tilbud for de som ikke lenger klarer å komme til kirken. Kirken ut til folket!
I løpet av året er det gudstjenester på Prestrudsenteret og Velferdssentralen.

DØVEARBEID
I samarbeid med Døvekirken i Oslo og Døveforeningen i Hamar er alle hyggetreff i Storhamar kirke døvetolket. Et viktig tilbud for de vel 30 døve som bor i Hamar. I tillegg arrangeres det gudstjeneste siste torsdag før juli Storhamar kirke og 2. pinsedag i Hamardomen. Sosialt samvær etter gudstjenesten er også en del av opplegget.

TEMAUKE PSYKISK HELSE
Målgruppen er hele menigheten. I samarbeid med Kulturkontoret, Mental helse og Rådet for psykisk helse arrangeres det gudstjeneste med tema psykisk helse en søndag i løpet av høsten. Gudstjenesten er starten på temauke psykisk helse i kommunen. Onsdagsmesse i Hamar domkirke har også tema psykisk helse. Målet er å bevissstgjøre menigheten på temaet og gi tilbud til de som strever med sin psykiske helse.

KVINNENES INTERNASJONALE BØNNEDAG
Et økumenisk samarbeid mellom menighetene i Hamar hvor kvinner over hele verden kommer sammen i bønn for jorden og skaperverket.

BESØKSTJENESTE
Målgruppen er de som ikke har anledning til å komme til kirken selv eller av annen grunn ønsker besøk oved sykdom, ensomhet, etc. Det er diakon, prester og frivillige som går på besøk pr. i dag. De som går på besøk har taushetsplikt.

Tilbake