Søndagsskole i Hamar menighet


De fleste søndager er det Søndagsskole i Storhamar kirke kl. 11-12.

 

Søndagsskolen er med i starten av gudstjenesten, sirka et kvarter, og fortsetter siden med egen samling i søndagsskolerommet i kjelleren. 
Det bys på lek og aktivitet, undring, bibelfortellinger og sang.

Leder og barn går ned mellom de to skriftlesingene (under salmen). Leder går med korset og barna følger etter til kjelleren. Under nattverden kommer kirketjener ned og sier i fra og når det nærmer seg går en leder og de barna som vil opp. Alle kommer ned etterpå og gjør ferdig aktiviteterne og rydder. 

For mer info: Ragnfrid Granerud 909 44 731

 

Tilbake