Søndagsskole


De fleste søndager er det Søndagsskole i Storhamar kirke kl. 11-12.

Søndagsskolen er med i starten av gudstjenesten, cirka et kvarter, og fortsetter siden med egen samling i søndagsskolerommet i kjelleren. 
Det bys på lek og aktivitet, undring, bibelfortellinger og sang.

Leder og barn går ned mellom de to skriftlesingene (under salmen). Leder går med korset og barna følger etter til kjelleren. Under nattverden kommer kirketjener ned og sier i fra. Når det nærmer seg, går en leder og de barna som vil, opp. Alle kommer ned etterpå og gjør ferdig aktivitetene og rydder. 

For mer info: Ragnfrid Granerud 909 44 731 / rg569@kirken.no

Tilbake