TEMAKVELD MED MARGIT HUSEVÅG


Velkommen til en fin og meningsfylt temakveld i Kirkestua i Vang tirsdag 19.10. kl. 19.00.

 

Vel møtt til en enkel samling rundt spørsmål om tro og liv. Sykehusprest, og for tiden vikarprest i Vang snakker om hva som gir oss «Mening i livet». Margit har en mangfoldig faglig bakgrunn og har arbeidet mye med eksistensielle spørsmål hos mennesker gjennom mange år. Hun arbeider til daglig som prest på Sanderud sykehus. Møtet er for alle og krever ikke forhåndspåmelding. Det er åpent for spørsmål og samtale.

Tilbake