Høsttakkefest


Hamardomen søndag 19.september kl.11.00

 

Velkommen til Høsttakkefest!

Prest er Per-Erik Engdal og Heidi Johansen. Organist er Gudbrand Aasen. Nattverd. Ofring til Kirkens Nødhjelp.

Sang av Vardåsen kirkekor.

Tilbake