Småbarnssang i Storhamar kirke


Velkommen til Småbarnssang i Storhamar kirke, et højdepunkt i uken for liten og stor.

Myller av barn og voksne i kirkerommet i Storhamar kirke

Småbarnssang i Storhamar kirke

Som en del av myldremandag i Storhamar kirke på mandagskvelder er det småbarnssang i kirkerommet kl.17.30-18.15. Etter sangstunden som er tilpasset barn fra 1-5 år sammen med en voksen, er det kveldsmat i menighetssalen. Småbarnssangen samler flere generasjoner da noen kommer med foresatte og noen kommer med besteforeldre. 

 

Vi synger kjente og nye barnesanger og salmer, oppdager kirkerommet og opplever bibelfortellinger. Vi bruker instrumenter, bevegelser, lek, lystenning og kirkevandring. Det er åpent for alle. Det er gratis og ingen påmelding.

 

Høstsesongen starter uka etter skolestart og det er juleavslutning første uka i desember. Det starter opp med juletrefest etter nyttår og har oppehold i påsken. Siste gang er i starten av juni da det er sommerfest for barnefamilier i hagen bak kirken.

 

Noen mandager i løpet av året har vi myldremiddag før sangen. Informasjon om sang og middag finner du på vår facebookside «Myldremandag i Storhamar kirke».

 

Spørsmål? Ta kontakt med menighetspedagog Frida Vilberg som leder sangen.

Tlf. 92 22 55 32 eller fj734@kirken.no

Tilbake