Vil du være frivillig?


Kirken i Hamar og Vang menigheter ønsker å være en kirke for alle. Du med dine erfaringer, ditt liv og ditt engasjement er nettopp den vi trenger for å kunne møte barn, ungdom, voksne og gamle.

 

Vil du gjøre noe meningsfullt?

Det finnes ,ange aktiviteter for store og små i kirken. Kirken i Hamar/Vang ønsker å være en kirke for alle. Du med dine erfaringer, ditt liv og ditt engasjement, er nettopp den vi trenger for å kunne møte barn, ungdom, voksne og gamle. Vil du være med som frivillig og utvikle våre aktiviteter?

 • Babysang i Storhamar/ Vang
 • Barnekor og voksenkor i Hamar domkirke (Poco a poco, Amabile, Hamar domkor)
 • Mandagsmiddag i Storhamar med småbarnssang
 • Aktiviteter for barn i ulike aldre
 • Ungdomsarbeid: Cafe Uno, Changemaker ,KFUK/KFUM : Praising, Speidere
 • Vang: Ivrig-klubb 
 • Barm: Støtte/hjelp til de som sliter med rusmidler
 • Besøkstjeneste: Hjemme/omsorgsboligier/Institusjoner. Mange sitter alene og mangler noen å dele hverdagens tanker med. Ensomhet er et stort problem mange av oss har kjent på. Du får god veiledning eller kurs før du begynner som besøksvenn.
 • Psykisk helse: Temauke psykisk helse. Besøkstjeneste. Samarbeid samtaletjenesten
 • Internasjonalt arbeid Kirkens nødhjelp/Misjon. Kvinnenes internasjonale bønnedag
 • Trim- og vaffeltreff i Storhamar kirke hver torsdag fra 10.30-13.00
 • Musikk-kafé i Storhamar kirke
 • Kirkekaffe vert - som kirkekaffevert baker du og koker kaffe til enkelte gudstjenester.
 • Medisinsk yoga

 

Her er forslag på forskjellige aktiveter der du kan bidra som frivillig

Trim og Vaffeltreff
Torsdager i Storhamar kirke 10.30-13.00. Frivillige steker vafler og det trengs flere kjøkkenhjelpere.

Musikk-kafé
Sang og musikk tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsnivå. En lørdag i mnd 11.00-13.00
Vi steker vafler og hygger oss sammen

Kåtorp-kaféen
Hyggetreff i stua i omsorgsboligienen 1. gang i mnd. Dette er et hyggelig møtepunkt hvor beboere på Kåtorp får besøk. Bli med!

Andakter på institusjoner
Tirsdager har vi andakter på institusjonene i Hamar/Vang. Vi ønsker å ha med oss noen som er glad i å prate og synge

Besøkstjeneste
Det er mange som sitter alene og trenger noen å prate med. Har du litt tid til overs? Kurs og veiledning.

Kirkekaffevert
Vi trenger noen som kan hjelpe til med kirkekaffen. Bake en kake og hjelpe oss med servering av og til

Ungdomsarbeid
Har du tid, lyst og gode ideer om hvordan vi tar vare på ungdommene våre? Ta kontakt. 

Klokkertjeneste
Har du lyst til å delta i søndagsgudstjenesten? Lese bibeltekst og kunngjøringer, dele ut nattverd, mm. Kurs og veiledning.


Ta kontakt med diakon Siv Leirvik-Engevik på telefon 930 47 243 eller på mail: Siv.Leirvik-Engevik@kirken-hamar.no om du ønsker å være frivillig i kirken.

 

Tilbake