ÅRSMØTE I HAMAR MENIGHET ER UTSATT


Hamar menighets årsmøte som var planlagt avholdt onsdag 1. april 2020 kl. 17.30 på kirkekontoret, blir utsatt. Vi kommer tilbake med ny dato når situasjonen tilsier det.

 

Tilbake