Gave til Kirkebladet


Vi håper du setter pris på Kirkebladet og vil støtte utgivelsen.

 

Vi har ikke fast abonnementspris siden det sendes til alle husstander i kommunen. Derfor er det opp til hver enkelt å bestemme hva dere vil gi til bladet.
Eventuell gave kan gis til konto nr.1822 46 49602. Merk betalingen med KID nummer: 80134931077812

Takk for gaven!

 

Tilbake