Årsmøte i Vang menighet er utsatt


 

Vang menighets årsmøte som var planlagt avholdt 24. mars kl. 18.30 i kirkestua i Vang, blir nå utsatt på ubestemt tid. Vi informerer om ny dato for årsmøte når situasjonen tilsier det.

Tilbake