Oppstart for barnekorene i Hamar og Vang


Liker du å synge og gjøre ting sammen med andre?

 

Mandag 23.8 og onsdag 25.8 starter barnekorene i Hamar og Vang menigheter opp igjen etter sommeren. I høst skal vi være med på et barnekorseminar med dyktige ledere fra Ung kirkesang. Vi skal synge på konserter, og vi skal synge på gudstjenester sammen med andre barn i de flotte kirkene våre.
Øvelsene våre består av sang og lek.

Korleder for korene i Hamar og Vang er Beate Kirkerød. Hun er utdannet musikklærer og har lang erfaring som barnekordirigent. 

Vang kirkes barnekor øver i Vang kirke på onsdager fra kl. 18.00 til 18.45. Koret er for barn fra 1.trinn og oppover.

Poco a poco øver i Hamar domkirke på mandager fra kl. 17.30 til 18.10. Koret er for barn fra 1.-3. trinn.

Amabile øver i Hamar domkirke på mandager fra kl. 18.30 til 19.30.  Koret er for barn fra 4.-trinn og oppover.

Påmelding kan skje på www.kirken-hamar.no

Vi håper å se deg!

 

Tilbake