Lekeposer i kirkene


Har du sett at det er lekeposer i kirkene?

 

Vi ønsker at kirkebesøk skal være en positiv opplevelse både for barn og voksne. Med ulik alder så har vi ulike behov. Vi har i lengre tid lagt til rette for at det skal være aktivitetsmateriell, som for eksempel bøker og tegnesaker, til bruk for barna i kirken. Det er også møblert med egne tilpassede bord og stoler i alle kirkene. Gjennom koronapandemien så har vi utvidet og tilrettelagt tilbudet med smittevernsmessig og dette ønsker vi å fortsette med. Nå får barna som kommer til kirken tilbud om å få en liten tøypose med aktivitetsmateriell. Dette kan de aktiviseres med i løpet av kirkebesøket, og innholdet tar de med hjem. Det er en gave fra kirken. Posen legges derimot igjen, og etter litt tid i karantene / vask kan de brukes igjen. I perioder er det også satt ut kasser med bøker og litt annet aktivitetsmateriell utenfor kirkene slik at forbipasserende barn kan forsyne seg med det.

Tilbake