Orgelmeditasjon over Håkon Gullvågs bilder


Vi fortsetter rekken vår med orgelmeditasjoner over spesielle tema.

 

Vi er så heldige å ha Håkon Gullvågs vakre malerier i Den Bibelske Syklus i kirkerommet. De innbyr til meditasjon over sentrale bibelfortellinger, og kantorene våre vil i perioden fremover spille orgelstykker knyttet til disse motivene.

Domkantor Trond Våge spiller Bjørn Sverre Kristensens orgelstykker over bibelske aforismer. Det er sentrale bibelsteder som han har tolket i en musikkstil som korresponderer godt med motivbruken og stilen i Gullvågs bibelske syklus! 

Bjørn Sverre Kristensen er nylig pensjonist fra stilling som førstelektor ved Høgskolen i Innlandet, har slagverk som sitt hovedinstrument, og har bred erfaring fra komposisjonsarbeid, undervisning og mye annet. Han vil selv lese tekstene som hører til musikken. 

Orgelmeditasjonen rammes inn av en liturgisk del med Fadervår og velsignelsen, ledet av vikarprest Marte Holm Simonsen. Etter gudstjenesten har vi en enkel kirkekaffe, og alle er hjertelig velkommen til en hyggelig prat med komponisten, organisten og hverandre.  

Tilbake