Ingrid Bjerkås-utstilling i Vang kirke


Søndag 4. juli åpner vi Ingrid Bjerkåsutstilling i Vang kirke. Utstillingen viser Bjerkås sin veg til å bli den første kvinnen som ble prest i Den norske kirke. Utstillingen står hele sommeren og fram til og med høstferien. 

 

Utstilling om Ingrid Bjerkås i Vang kirke

Under overskriften Den første, er det laget en utstilling om Ingrid Bjerkås som nå står i Vang kirke. Den forteller om motet som førte henne inn i konfrontasjon med Quisling under krigen, og om kampen for å bli ordinert prest som den første kvinne i Den norske kirke. Det skjedde 21. mars for 60 år siden i Vang kirke.

Utstillingen på 11 plakater på 1x2 meter, som henger i vindusnisjene i kirken, er blitt til i et samarbeid mellom Vang menighet, Likestillingssenteret, Hamar bispedømme og Kirkerådet. En lokal komité har valgt ut stoff og bilder. Ann Avranden har vært grafisk designer for utstillingen, som i farger og grafikk er tilpasset Vang kirke. Ledestjernen er med, men også de tunge skyene som ofte skygger for det som er sant og godt.

Likestilling, og det å gå foran for en god sak er like aktuelt i dag. Menneskeverdet må framkjempes i stadig nye tider. Derfor har vi også med en plakat om biskop Rose, som ikke bare var den første kvinnen som ble biskop, men som også fikk så mye å si for homofiles plass i kirken.

Utstillingen åpnes 4. juli etter gudstjenesten med snorklipping ved Maren Bjerkås, (Ingrids tippoldebarn) og hilsener fra menighetsråd og bispedømmeråd.

Se åpningstidene i aktivitetskalender ( www.kirken-hamar.no ) for Vang kirke i juli. Den vil også stå ut over høsten, og kan gjøres tilgjengelig for den som ønsker det. Utstillingen er også tenkt tilbudt ungdomsskole og videregående. Inngang er gratis.

 

Til videre fordypning:

NRK dokumentar om Ingrid Bjerkås: https://tv.nrk.no/program/DNPR66000011

Ingrid Bjerkås. Mitt kall. Cappelen, Oslo, 1966 https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007042401024?searchText=%22lle%20komme%20s%C3%B8ndag%22

Aud V. Tønnesen, Ingrid Bjerkås: motstandskvinnen som ble vår første kvinnelige prest, Pax, 2014

Red. Myren/Stenvåg: Hun våget å gå foran. Ingrid Bjerkås og kvinners prestetjeneste i Norge,

Artikler i Hamar Bispedømme i 150 år 1864-2014. Hamar 2014:

  • S 201 Siri Sunde: Kallet og kjærligheten «Siri Sunde-saken» sett innenfra
  • S. 185 Solveig Fiske: Hamar bispedømmes betydning for kvinners prestetjeneste i Den norske kirke

Medarbeiderundersøkelse blant kvinnelige prester. https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/medarbeiderunders%C3%B8kelse%20kvinnelige%20prester/

 

Intervju med Siri Sunde: https://www.nrk.no/innlandet/siri-sunde-snakker-ut-1.11947954

 

Å være en sak: LHBT+: holdninger og arbeidsmiljø i Kirken. https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/flertall%20av%20ansatte%20i%20kirken%20har%20positive%20holdninger%20til%20lhbt/

 

Norderval, Kristin Molland: Mot strømmen. Kvinnelige teologer i Norge før og nå, Land og kirke/Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1982 https://www.nb.no/items/c96891804c8652db71638f443dcb0857?page=0&searchText=Norderval,%20Kristin%20Molland%201982:%20Mot%20str%C3%B8mmen.%20Kvinnelige%20teologer%20i%20Norge%20f%C3%B8r%20og%20n%C3%A5,%20Land%20og%20kirke%2FGyldendal%20Norsk%20Forlag,%20Oslo

 

Tilbake