VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE KIRKELIG AKTIVITET I HAMAR OG VANG


Med bakgrunn i anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og lokale myndigheter er det besluttet å avlyse alle gudstjenester og ordinær aktivitet i kirkene.

 

Vi ønsker at kirken skal være et trygt sted. Derfor vil alle samtaler og møter så langt råd er, foregå pr. telefon eller ved hjelp av nettbaserte møteløsninger.

Ta kontakt dersom du trenger noen å snakke med, i denne spesielle tiden. Telefon: 625 63 750 / Epost: post.hamar@kirken.no. Vi vil hjelpe deg så godt vi kan.

Du kan ta direkte kontakt med:
Kirkeverge Daniel Flugstad: 466 92 569
Driftsleder Tommy Johansen: 916 73 582
Sokneprest i Hamar menighet Per Erik Engdal: 414 21 856
Sokneprest i Vang menighet Irmelin Bonden: 994 27 250
Diakon Siv Leirvik-Engevik: 930 47 243

Se også
www.nettkirken.no
www.kirken.no

Kirkens SOS: Telefon 22 40 00 40

Gudstjenester

 • Alle gudstjenester i kirkene og andre steder (velferdssentralen) er avlyst tre uker fram i tid til og med 5. april
 • Dåp, gravferd og vigsler gjennomføres med begrenset adgang for gjester etter avtale. Kun de nærmeste kan delta.

Dåp

 • Dåp avtales individuelt med den enkelte familie. Forrettende prest tar kontakt. 

Vigsel

 • For alle vigsler som er planlagt i april og mai kontakter forrettende prest brudeparet.

Gravferd

 • Ingen åpne gravferdsseremonier med virkning fra mandag 16. mars.
 • Gravferdsseremonien er åpen kun for de nærmeste.

Kirkemusikk, kor, konserter

 • Alle konserter med utleieforhold de neste fire uker (til og med 12. april) skal avlyses. 
 • Alle korøvelser er avlyst i de neste fire ukene (til og med 12. april).
 • Alle egne konserter de neste fire uker avlyses (til og med 12. april).

Trosopplæring

 • Alle trosopplæringstiltak er avlyst i de neste fire uker (til og med 12. april).

Diakoni

 • Alle diakonale arrangementer inkl. yoga, strikkekafe, musikkafe er avlyst i de neste fire uker (til og med 12. april).

 

Denne siden vil bli oppdatert fortløpende i henhold til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og lokale myndigheter.

VI ER TILGJENGELIGE FOR DEG.

Tilbake